woensdag 12 mei 2021

Verkleinen, Vergroten. De meningen zijn verdeeld.

Zoals op mijn website  (phi2art.com) staat vermeld zijn mijn ontwerpen in diverse maten verkrijgbaar. En daaraan gekoppeld in diverse oplagen.
M.a.w. van één en hetzelfde ontwerp is er een versie van 34x34 cm, van 55x55 cm en van 89x89 cm verkrijgbaar. Dat zijn Fibonacci getallen die ik gebruik om de buitenmaten van mijn ontwerpen vast te leggen. Het merendeel van mijn ontwerpen komt tot stand in het formaat 34x34. Dat heeft ook een praktische reden: een hanteerbaar formaat op mijn computerscherm.

De vergrotingsfactor van 34 naar 55 is 1.6167 en van 55 naar 89 is dat 1,6182.
Afgerond 1.618. Dat is het getal Phi. U kent dat nog wel, van de Gulden Snede.
Het consequent toepassen van de vergroting- of verkleiningsfactor Phi zorgt er voor dat het ontwerp als geheel in stand blijft. 

In detail vergt een vergroting van 34 naar 55 of naar 89 altijd een aanpassing van de afmetingen van de 'onderdelen' in de compositie (die bepalend zijn voor het ontwerp). Voorbeeld: stel er zijn in een compositie blokjes gebruikt van 2,00 cm bij 3,00 cm (2 en 3 zijn Fibonacci getallen). Vergroot ik die met de factor Phi dan worden het blokjes van 3,236 bij 4,854. Terwijl het blokjes van 3,00 bij 5,00 moeten zijn (Fibonacci getallen).
Hoe gering de verschillen ook lijken te zijn, een exacte maatvoering van de compositie is essentieel voor mijn ontwerpen. Geen nieuw ontwerp dus, maar wel een aanpassing van de maatvoering op basis van Fibonacci.

De kracht van het ontwerp is niet afhankelijk van het formaat, zolang de Fibonacci verhoudingen in ieder aspect gerespecteerd worden.